NAŠ NAPREDEK – 2023 jesen/zima – 2024 pomlad

Skipper poslovni zajtrk z deležniki

Na regionalni ravni v državah vsake partnerske organizacije je bilo povabljenih več zainteresiranih strani. Skupino deležnikov sestavljajo visokošolske ustanove, nevladne organizacije, multinacionalna podjetja in velika nacionalna podjetja ter mala in srednja podjetja.

Njihove naloge so, da sodelujejo na naših srečanjih Skipperjevega poslovnega zajtrka, nam posredujejo povratne informacije o gradivu, ki jim ga pošljemo, in nam pomagajo pri razvoju prototipa priloge k diplomi.

Razvoj matrike spretnosti

Matrika spretnosti je uporabno in prilagodljivo orodje, ki vključuje glavne zahteve poklicnega sveta z vidika razvoja kompetenc v visokošolskih ustanovah. Izbrali smo 10 sklopov spretnosti v matriki spretnosti za ocenjevanje in vrednotenje z modularno strukturo. Matrika je lahko razumljiva tako univerzitetnim učiteljem kot delodajalcem. Sestavljena je iz 10 večjih kategorij s tremi podkategorijami v okviru vsake od njih. To skupaj znese 30 spretnosti in kompetenc s 3-5 ključnimi elementi na podkategorijo, da bi jih lahko natančno opredelili za merjenje.

Razvoj učnega zemljevida

Ta zemljevid je vizualizacija možnih učnih poti glede na študijsko in obštudijsko izobraževanje, ki vključuje formalne in neformalne učne procese v kontekstu celostnega pogleda na osebo. Uporabili smo metode igrifikacije in izobraževalnih vsebin, da bi bil portfelj za uporabnike zanimiv in privlačen.

Razvoj portfelja in priloge k diplomi SKIPPER v digitalni obliki

Portfelj je sestavljen iz matrike spretnosti, učnega zemljevida in vodnika za njihovo uporabo in izvajanje.

Vsebuje tudi predlogo za obrazec priloge k diplomi ter pripomoček za ocenjevanje spretnosti in kompetenc.

Trenutno stanje je takšno, da sta specifikacija in poti uporabnikov implementirani v razvoj aplikacije, tehnična vprašanja priloge k diplomi se rešujejo v okviru informacijske tehnologije in so v teku v univerzitetnih procesih.

2. mednarodno projektno srečanje v Wroclawu – december 2023

Drugo mednarodno projektno srečanje je potekalo 11. in 12. decembra 2023 v Wroclawu, ki ga je organizirala Ekonomska univerza v Wroclawu. Šlo je za kombinirano srečanje s štirimi partnerji “v živo” in enim partnerjem prek spleta, pridružili pa so se tudi poljski deležniki. Razpravljali smo o obliki informacijskega sistema, učnih poteh, portfelju prototipov in digitalnem portfelju, nato pa smo obiskali center za simulacijo poslovnih procesov.

Nadaljnji koraki do prihodnje izdaje – pomlad 2024 / 2025

  • Razvoj digitalnega vodnika za učitelje in vodje podjetij.
  • Organizacija vsaj treh dogodkov za usposabljanje osebja s po 6 udeleženci. Razvoj urnika in programa usposabljanja za mentorje in administrativno osebje.
  • Preizkusi: Generiranje vsaj 75 prilog k diplomi SKIPPER na sodelujočih univerzah (Univerza v Panoniji, Univerza v Ljubljani, Ekonomska univerza v Wroclavu) ob koncu semestra 2024/2025. Vključitev procesa SKIPPER PASSPORT v prakso fakultete, dodelitev mentorjev in študentov v pilotni projekt ter izvedba pilotnega projekta (vsaj 25 študentov na univerzo). MENAT in Learning Innovation bosta proces podprla s povratnimi informacijami tudi s strani podjetij.

Kontakti:

Projekt (št. 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) financira Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja/-jev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.