REZULTATI IN CILJ RAZISKAVE:

Naš projekt je namenjen ustvarjanju portfelja veščin osebnega razvoja za študente oziroma uvedbi priloge k diplomi, ki vsebuje njihove dosežke v študijskih letih na način, da se priznavajo tako študijske kot tudi obštudijske dejavnosti. Da bi portfelj oziroma priloga k diplomi postal uporaben in del vsakodnevne prakse visokošolskih inštitucij, bomo ocenili neskladja v znanjih in spretnostih ter spodbujali razvoj spretnosti, da bi zagotovili, da bodo študenti in visokošolski zavodi razumeli nujnost izboljšanja spretnosti. To načrtujemo v okviru konzorcija članov z veliko izkušnjami na področjih merjenja kompetenc, razvoja veščin in visokega šolstva.

Ta raziskava zajema naslednje 4 posebne cilje:

1, Oceniti vrzeli med spretnostmi, sposobnostmi in veščinami, ki jih razvijajo visokošolske institucije, in tistimi, ki jih razvijajo posamezniki s študijskimi in obštudijskimi dejavnostmi ter pričakovanji glede spretnosti, sposobnostmi in veščinami na trgu dela.

2, Ustvariti matriko ključnih spretnosti, ki se zahtevajo od študentov in diplomantov, opredeljeno s teoretičnimi raziskavami in povratnimi informacijami zainteresiranih deležnikov.

3, Razviti portfelj spretnosti, igrificirano digitalno orodje, ki vključuje študijske in obštudijske učne poti, ki prispevajo k razvoju spretnosti študentov.

4, Oblikovati „potni list” spretnosti, sposobnosti in veščin na podlagi portfelja spretnosti, sposobnosti in veščin, ki služi kot dodatek k diplomi diplomantom in zagotavlja objektiven prikaz njihovih spretnosti.