Wat we van plan zijn te doen:

Ons project is gericht op het creëren van een Skills Portfolio of Personal Development (SKIPPER) voor studenten die hun prestaties tijdens de universiteitsjaren bevat op een manier dat zowel curriculaire als buitenschoolse activiteiten worden erkend. Om het portfolio bruikbaar te maken en deel uit te laten maken van de dagelijkse praktijk van instellingen voor hoger onderwijs, zullen we de mismatches van vaardigheden beoordelen en de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen om ervoor te zorgen dat studenten en universiteiten de noodzaak van het verbeteren van vaardigheden begrijpen. We zijn van plan dit te doen binnen een consortium van leden met veel ervaring op het gebied van competentiemeting, vaardigheidsontwikkeling en hoger onderwijs.

DIT DOEL OMVAT DE VOLGENDE 4 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN:

1, Beoordeling van de kloof tussen de competenties/vaardigheden ontwikkeld door instellingen voor hoger onderwijs en de vaardigheid verwachtingen van de arbeidsmarkt.

2, Opstellen van een vaardigheden matrix met de belangrijkste vaardigheden die afgestudeerden nodig hebben, geïdentificeerd door deskresearch en feedback van belanghebbenden.

3, Het ontwikkelen van een vaardigheden portfolio, een gegamificeerde digitale tool waarin curriculaire en buitenschoolse leertrajecten zijn opgenomen die bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden van studenten.

4, Opstellen van een vaardigheden paspoort op basis van het vaardigheden portfolio, dat dient als diplomasupplement voor afgestudeerden en een objectief beeld geeft van hun vaardigheden.