Co planujemy:

Projekt ma na celu stworzenie dla studentów Portfolio Umiejętności Rozwoju Osobistego (Skills Portfolio of Personal Development – SKIPPER), które będzie zawierało ich osiągnięcia w latach uniwersyteckich w sposób uwzględniający zarówno zajęcia w ramach programu studiów, jak i zajęcia dodatkowe. Aby Portfolio było użyteczne i stanowiło część codziennej praktyki instytucji szkolnictwa wyższego, będziemy oceniać niedopasowanie w zakresie potrzeb rynku oraz nabywanych przez studentów umiejętności, tak aby zarówno studenci jak i uczelnie widzieli potrzebę doskonalenia i nabywania odpowiednich kompetencji. Planujemy tego dokonać w ramach współpracy ze specjalistami, którzy posiadają duże doświadczenie w zakresie pomiaru kompetencji, rozwoju umiejętności oraz szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu będziemy realizować 4 cele szczegółowe:

1, Określenie luki pomiędzy kompetencjami/umiejętnościami kształtowanymi przez instytucje szkolnictwa wyższego a oczekiwaniami rynku pracy w zakresie umiejętności absolwentów.

2, Opracowanie Matrycy Umiejętności zawierającej informacje na temat kluczowych umiejętności w różnych dziedzinach oraz sposobów ich pozaformalnej oceny.

3, Opracowanie Portfolio Umiejętności, cyfrowego narzędzia z elementami gamifikacji łączącego w sobie programowe i ponadprogramowe ścieżki kształcenia, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności studentów.

4, Opracowanie Paszportu Umiejętności opartego na Portfolio Umiejętności, który będzie wręczany absolwentom jako dodatek do dyplomu przedstawiający pełen zakresie ich umiejętności.