VOORTANG – 2023 herfst/winter – 2024 lente

Skipper Business bijeenkomsten voor stakeholders

In de landen van elke partnerorganisatie zijn op regionaal niveau een aantal belanghebbenden uitgenodigd. Deze stakeholderpool bestaat uit NGO’s voor hoger onderwijs, multinationale ondernemingen en grote nationale bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen.

Hun taken zijn het deelnemen aan onze zakelijke bijeenkomsten met Skipper, het geven van feedback op de materialen die we hen sturen en het helpen ontwikkelen van een prototype van een diplomasupplement.

Ontwikkeling van de Skills Matrix

De Vaardigheden Matrix of Skills Matrix is een nuttig en flexibel instrument dat de belangrijkste eisen van de arbeidswereld op het gebied van competentieontwikkeling in hoger onderwijs omvat. We hebben 10 sets vaardigheden geselecteerd in de vaardighedenmatrix om te beoordelen en te evalueren met een modulaire structuur. De Matrix is gemakkelijk te begrijpen voor zowel universitaire docenten als werkgevers. Het bestaat uit 10 basis categorieën, met elk 3 subcategorieën. Dit komt neer op een totaal van 30 vaardigheden en competenties met 3-5 sleutelelementen per subcategorie om ze nauwkeurig te definiëren voor de meting.

De ontwikkeling van de ‘Learning Map’

Deze Learning Map is een visualisatie van mogelijke leertrajecten met betrekking tot het academisch leren en de buitenschoolse trajecten, waarbij de formele en niet-formele leerprocessen worden geïntegreerd in de context van de holistische kijk op een persoon. We hebben gamificatie- en edutainment methoden gebruikt om het portfolio aantrekkelijk en aantrekkelijk te maken voor gebruikers.

Development of SKIPPER Portfolio and Passport in digital format

De portfolio bestaat uit de Skills Matrix , de Portfolio en een handleiding over hoe u deze kunt gebruiken en implementeren.

Het biedt ook een diplomasupplementformulier (het paspoort) en een beoordelingshulpmiddel voor vaardigheden en competenties.

De huidige status is dat de Specificatie en Customer Journeys zijn geïmplementeerd in de APP-ontwikkeling, de technische problemen van het Passport worden opgelost op het gebied van IT en zijn onderweg op het gebied van universitaire processen.

2nd Transnational Project Meeting in Wroclaw – December 2023

De tweede transnationale projectbijeenkomst werd georganiseerd door de Poolse Wrocław University of Economics, in Wroclaw op 11 en 12 december 2023. Het was een gemengde bijeenkomst met vier partners offline en één partner online, en ook Poolse belanghebbenden namen deel. De afstemende discussie ging met name over de vorm van het IT-systeem, het leerpad, het prototypeportfolio en het digitale portfolio, en daarna bezochten we het Business Process Simulation Center.

Dutch ’Tour’

Taking into account the ‘separate status’ of the Dutch team, it was decided to ask the Dutch Network in a ‘private’ approach about the application of the Skipper philosophy in the Netherlands. These visits should lead to further opportunities in the Netherlands or Western Europe.

Rekening houdend met de ‘status aparte’ van het Nederlandse team is besloten het Nederlandse Netwerk in een ‘onder vier ogen’ benadering te polsen over de toepassing van de Skipper-filosofie in Nederland. Deze bezoeken moeten leiden tot verdere mogelijkheden in Nederland c.q. West Europa.

NEXT STEPS – Future issues – 2024 / 2025 spring

  • Development of Digital guide for educators and company leaders.
  • Organising at least 3 staff training events with 6 participants each. Developing a training schedule and program for Mentors and administrative staff.
  • Try-outs: Handing out at least 75 SKIPPER Passports at the end of the 2024/2025 semester per participating universities (University of Pannonia, University of Ljubljana, Wrocław University of Economics). Incorporating the SKIPPER PASSPORT process into Faculty practice, assigning mentors and students to the Pilot and executing the pilot (at least 25 students per university). MENAT and Learning Innovation will support the process with feedback on company aspects.

Contactgegevens:

Dit project (nr. 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240) werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.