ELŐREHALADÁSUNK – 2023 ősz/tél – 2024 tavasz

Skipper Üzleti reggeli az érintettekkel

Az egyes partnerszervezetek országaiban regionális szinten számos érintett felet hívtak meg. Az érintettek köre felsőoktatási intézményekből, nem kormányzati szervezetekből, multinacionális vállalatokból, valamint nagy nemzeti vállalatokból és kkv-kból áll.

Feladataik közé tartozik, hogy részt vegyenek a Skipper üzleti reggeli találkozóinkon, visszajelzést adjanak az általunk elküldött anyagokról, és segítsenek a diplomamelléklet prototípusának kidolgozásában.

A készségmátrix kidolgozása

A készségmátrix egy hasznos és rugalmas eszköz, amely a munka világának fő követelményeit és a felsőoktatási intézmények kompetenciafejlesztésének szempontjait is magában foglalja. A készségmátrixban 10 készségkészletet választottunk ki a moduláris felépítésű értékeléshez. A Mátrix mind az egyetemi oktatók, mind a munkaadók számára könnyen érthető. 10 fő kategóriából áll, mindegyik további 3 alkategóriával. Ez összesen 30 készséget és kompetenciát tesz ki, alkategóriánként 3-5 kulcselemmel, hogy a méréshez pontosan meg lehessen határozni őket.

Tanulási térkép fejlesztése

A térkép a lehetséges tanulási utak vizualizációja az akadémiai tanulás és a tanórán kívüli utak tekintetében, integrálva a formális és nem formális tanulási folyamatokat a személy holisztikus szemléletének kontextusába. A játékosítás és edutainment (szórakoztatva tanítás) módszereket alkalmaztunk, hogy a portfóliót megnyerővé és vonzóvá tegyük a felhasználók számára.

SKIPPER portfólió és útlevél digitális formátumú fejlesztése

A portfólió a készségmátrixból, a tanulási térképből, a használatukról és a megvalósításukról szóló útmutatóból áll.

Tartalmazza továbbá az oklevélmelléklet formanyomtatványt (Útlevél) és a készségek és kompetenciák értékelési segédletét.

A jelenlegi állapot szerint a specifikációk már be vannak építve az applikációba, az Útlevél technikai problémái IT-szempontból megoldásra kerülnek és egyetemi szinten is folyamatban vannak.

Második nemzetközi projekttalálkozó Wroclaw-ban – 2023. december

A második nemzetközi projekttalálkozót a lengyel Wrocławi Közgazdaságtudományi Egyetem szervezte 2023. december 11-12-én Wroclawban. Ez egy hibrid találkozó volt négy offline és egy online partner részvételével, ahova lengyel meghívott szakértők is csatlakoztak. Megbeszélést folytattunk az informatikai rendszerről, a tanulási útvonalról, a portfólió prototípusáról és a digitális portfólióról, valamint meglátogattuk az Üzleti Folyamatok Szimulációs Központját.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK – A jövő kérdései – 2024 / 2025 tavasz

  • Digitális útmutató kidolgozása az oktatók és a vállalatvezetők számára.
  • Legalább 3, egyenként 6 résztvevős képzési esemény megszervezése. Képzési ütemterv és program kidolgozása a mentorok és az adminisztratív személyzet számára.
  • Főpróba (pilot): A 2024/2025-ös szemeszter végén legalább 75 Skipper Útlevél kerül átadásra a résztvevő magyar, szlovén és lengyel partneregyetemeken (Pannon Egyetem, Ljubljanai Egyetem, Wrocławi Közgazdaságtudományi Egyetem). A Skipper Útlevél folyamat beépítése a kari gyakorlatba, mentorok és hallgatók kijelölése a pilothoz, valamint a pilot végrehajtása (egyetemenként legalább 25 hallgató). A holland MENAT és a magyar Learning Innovation partnereink a vállalati szempontokra vonatkozó visszajelzésekkel támogatják a folyamatot.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Projekt száma: 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240