Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar

A Pannon Egyetem a Dunántúl egyik jelentős felsőoktatási intézménye. A jelentős szakmai hagyományokkal és nagy múlttal rendelkező egyetem képzési kínálata a tudományok szinte valamennyi területét lefedi. A multidiszciplináris egyetem egyedülálló lehetőséget biztosít a korszerű ismeretek megszerzésére a humán, a közgazdasági, a műszaki, a pedagógiai, a társadalom- és természettudományi, valamint a tanórán kívüli szakmai és tudományos tevékenységekben. Az oktatók és kutatók sikerrel szerepelnek különböző projektpályázatokban mind Magyarországon, mind az Európai Unióban.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara magas színvonalú oktatással, kutatással és fejlesztéssel járul hozzá a köz- és civil társadalom működéséhez és fejlődéséhez.

A PE-GTK hallgatóközpontú üzleti karként gondoskodó környezetet biztosít, nyitott szemléletet és etikus magatartást ápol. A kutatásalapú, gyakorlatorientált oktatással olyan diplomásokat készít fel, akik támogatják és pozitív változásokat hoznak létre közösségeikben.

A Gazdaságtudományi Kar volt az első kar, amely 2008-ban elnyerte a Magyar Felsőoktatási Minőségi Díjat.

2014-ben a Kar fontos mérföldkőhöz érkezett; tagja lett az AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) szervezetnek.

A Kar elismert és erős Doktori Iskolával rendelkezik, amelyben kiváló professzoraink vezetnek kutatócsoportokat a közgazdaságtan, az üzleti élet és a menedzsment területén.

Felismerve annak fontosságát, hogy egyre több ismert és elismert oktatót vonzzunk a Pannon Egyetemre, a Gazdaságtudományi Kar célja, hogy erős és hosszú távú kapcsolatokat építsen ki az oktatók között azáltal, hogy bevonja őket különféle kutatási együttműködési projektekbe, valamint meghívja őket programjainkba való tanításra. Emellett annak érdekében, hogy az oktatást gyakorlatorientálttá tegyük, szoros kapcsolatot ápolunk a régió vállalataival.

Learning Innovation Ltd.

A 2001-ben alapított Learning Innovation Ltd. az egész életen át tartó tanulással, valamint innovációs és foglalkoztathatósági fejlesztéssel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel foglalkozik. Regisztrált és akkreditált felnőttképzést nyújt több, mint 1500 képzéssel, több, mint 23400 elégedett résztvevőt elérve országszerte. A cég szakterülete az egészségügyi és mentálhigiénés képzések, pedagógusok továbbképzése, rugalmas foglalkoztatás, távmunka és munka-magánélet egyensúlya képzések. Több mint 40 kórházban dolgozott ki képzéseket egy egészségügyi projekthez a kiégés elkerülése, valamint az együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése érdekében, 2000 közegészségügyi szakember számára szervezett tanfolyamokat a közegészségügyi szűrési és megelőzési programokban nyújtott teljesítményük javítása érdekében, és vezető trénerpartnerként csatlakozott egy válságkezelési projekthez is. A vállalat az Erasmus+ projektek és az uniós támogatások menedzselésében, valamint a pályázatok tervezésében és megírásában is jártas.

MENAT BV

A MENAT BV egy modellalapú információs rendszerek fejlesztésére szakosodott vállalkozás. Jelenleg egy modellalapú karrierinformációs rendszeren dolgozik a kormánnyal és a Microsoft/LinkedIn-nel partnerségben.

A MENAT BV szakterülete:

  • Személyes és szervezeti profilok létrehozása korlátozott és nyílt forrásokból vagy előre strukturált értékelésekből annak érdekében, hogy az ügyfél több információt kapjon a személyes, szervezeti célokkal kapcsolatban.
  • Humánerőforrás algoritmusok API segítségével
  • Együttműködés-teremtés mint az együttműködés szabványa, a beavatkozások értékteremtő láncának részeként. Az utóbbi időben ez a tapasztalat- és tudásterület jobban ismert modellalapú információs rendszer néven.

A MENAT részt vett különböző foglalkoztathatósági projektekben, és részt vett a Change2IT európai projektben, amely a közép- és felsőfokú végzettségűeket az informatikai ágazatban való elhelyezkedés felé irányítja, és amelyet az EU 2003-ban a legjobb projektnek jelölt.

A MENAT olyan magánszemélyek és vállalkozások számára nyújt HR-megoldásokat, akiknek nagyobb rálátásra van szükségük jelenlegi és jövőbeli helyzetükre. Kiválóan értjük az adott kérdést, és a megfelelő eszközökkel, készségekkel és szakértelemmel párosítjuk, ami garantálja a jó megoldást! „A tudás és a szakértelem ötvözése! Ez az, amiért a Menat szenvedélyesen küzd!”

A Menat 2005-ben jött létre, miután felismertük a világos piaci igényt az olyan megoldások iránt, amelyek megkülönböztetik a vállalatokat HR-stratégiájukban. Az értékelési piac fejlődési szakaszban volt, de egyetlen megoldás sem tette igazán az egyének vagy szervezetek fejlődését a saját kezükbe!

Felismertük, hogy olyan sok lehetőség van a fejlődésre, és egyre nagyobb szükség van egy olyan modellre és megközelítésre, amely más szemszögből keresi a stratégiai megoldásokat az egyének és a szervezetek számára, hogy a jelenlegi HR-módszerekhez képest, ahogyan azt ismerjük, nagy változást lehet elérni! A változás iránti szenvedély, de különösen az egyének életének javítására és a szervezetek üzleti lehetőségeinek megteremtésére irányuló törekvés az, ami minket hajt! Megértjük a „megosztáson alapuló gazdaság” értékét, és ezt alkalmazzuk üzleti megközelítésünkben. Olyan szakértőkkel vesszük körül magunkat, akik rendelkeznek a megfelelő tudással, készségekkel és kapacitással, amelyeket a projektekben, amelyeken dolgozunk, alkalmazni tudunk.

University of Ljubljana, School of Economics and Business

A Ljubljanai Egyetem (Univerza v Ljubljani, UL) Szlovénia legrégebbi, legnagyobb és nemzetközileg legjobban rangsorolt egyeteme, amely az Academic Ranking of World Universities Shanghai rangsor (ARWU) szerint a legjobb 500 egyetem között van. Az 1919-ben alapított egyetem 23 kart, 3 művészeti akadémiát és 3 társult tagozatot foglal magában.

TANULÁS – A hallgatók számát tekintve az UL több mint 40.000 hallgatóval Európa legnagyobb felsőoktatási intézményei közé tartozik. Az alkalmazottak számát tekintve az UL a közepes méretű felsőoktatási intézmények közé tartozik, és mintegy 6.000 alkalmazottat foglalkoztat, több mint 3.500 tudományos munkatársat. Az UL tanulmányi programjai az első és második ciklusban az összes ISCED-területet lefedik, és élen járnak a technológia és a kutatás néhány új fejlesztésében.

HR KIVÁLÓSÁG – 2008-tól az UL elkötelezett a Kutatók Európai Chartája és a Kutatók felvételi magatartási kódexe elveinek tiszteletben tartása mellett, ami 2013-ban a „HR Kiválóság a kutatásban” díj elnyeréséhez vezetett.

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG – Az UL igen aktív a nemzeti és nemzetközi K+F és oktatási programokban, és Szlovénia kutatási eredményeinek közel felét hozza létre. 2020-ban az UL kutatói 274 kutatócsoportban dolgoztak 167 nemzeti kutatási programban, 416 nemzeti kutatási projektben, több mint 4300 regisztrált kutatóval.

NEMZETKÖZI KUTATÁS – Az UL a nemzetközi kutatási és oktatási programokban is igen aktív. A 2007-2013-as programozási időszakban az UL összesen 745 európai projektben működött együtt, köztük 163 FP7 projektben, amivel az UL az első helyen állt az EU-13 országok kutatószervezetei között (forrás: MIRRIS jelentés). 2020-ban az UL 621 európai projektben vett részt. Eddig az UL 201 HORIZON2020 projektben (köztük 4 ERC-támogatásban, 2 ERA-CHAIR, 1 Twinning projektben és 33 Marie Skłodowska-Curie-akcióban), 208 ERASMUS+ KA2, K3, Jean Monnet és Sport projektben, valamint az európai területi együttműködési program 112 projektjében vett részt.

TTO – Az állami finanszírozású kutatási projektek révén kifejlesztett egyetemi szellemi tulajdon védelme és az egyetemről az iparba irányuló technológiaátadás javítása érdekében 2007-ben létrehozták az egyetem központi Technológia Transzfer Irodáját. Az egyetem a kutatásokat a legtöbb kar képviselőiből álló egyetemi K+F és Innovációs Bizottságon keresztül is fejleszti és felgyorsítja. Az Egyetemi Inkubátor és Innovációs és Fejlesztési Intézet, valamint a Szlovén Innovációs Központ három másik egység, amelyeken keresztül a Ljubljanai Egyetem különböző módon támogatja az innovációt és a fejlesztést, valamint a laboratóriumokat és a karokon belüli egyéb kutatási egységeket. Tagság a EUTOPIA, the Guild, CELSA, LERU-CE7, UNICA, Utrecht Network, European University Association (EUA), CEEPUS, Central European Exchange Program, CEI University network, SAR Scholars at Risk and Rector’s Conference Alpe Jadran szervezetkben.

A School of Economics and Business (SEB LU) az UL legnagyobb kara, 1946-ban alapították. A SEB 5.000 diáknak kínál nemzetközi tanulmányi környezetet, interkulturális tanulási tapasztalatokat és partnerségeket a világ minden tájáról származó intézményekkel, és a tágabb régióban az egyetlen olyan iskola, amely rendelkezik az EQUIS, az AACSB és az AMBA nemzetközi akkreditációval. Szlovénia vezető üzleti és közgazdasági kutatóintézete, és számos projektben működik közre, például az Erasmus+, a Horizont, az Interreg, a Közép-Európa Program és más projektek keretében. A kutatók komoly támogatást kapnak kutatási infrastruktúra, erőforrások és nemzetközi vállalatokhoz és hálózatokhoz való hozzáférés formájában. Évente több mint 400 bejövő és 350 kimenő hallgató vesz részt mobilitásban, akik 200 világméretű partnerség keretében tanulnak, és mintegy 120 bejövő és kimenő oktatói mobilitásban. Több mint 500 nemzetközi BA, MA és PhD hallgató vesz részt a ljubljanai nyári programokban.

Wroclaw University of Economics and Business

Wroclaw University of Economics and Business Lengyelországban a legjobb gazdasági felsőoktatási intézmények közé tartozik, és fontos tudományos és kutatási központ. Tevékenységei az egyetem regionális, nemzeti és nemzetközi szintű pozíciójának fenntartására és megerősítésére, a versenyelőny javítására, valamint egy modern, nyitott és barátságos, a dolgozók, a diákok és a környezet felé nyitott intézmény képének kialakítására irányulnak.

A Wroclawi Közgazdaságtudományi Egyetem 15 szakot kínál alapképzésben és 18 szakot mesterképzésben. A WUEB oktatási rendszere követi a bolognai nyilatkozat követelményeit. Az Európai Kreditátviteli Rendszert (ECTS) alkalmazzuk, és oklevélmellékleteket adunk ki. Az oktatók és hallgatók cseréje az Erasmus és más programok keretében történik.

A WUEB aktívan együttműködik számos szervezettel – 200 kétoldalú Erasmus-megállapodással és mintegy 60 általános együttműködési megállapodással rendelkezik külföldi partnerekkel.

A Wroclawi Közgazdaságtudományi és Üzleti Egyetem képzett személyzete mindig is a legnagyobb értékünk volt. A WUEB munkatársai számos díjat kaptak a didaktikai és tudományos eredményekért, és felelős feladatokat gyakoroltak számos tudományos egyesület és társaság felett, mind Lengyelországban, mind külföldön. A legkiválóbb kollégáinkat helyi és külföldi felsőoktatási intézmények kitüntető címekkel tüntették ki.