ELSŐ MÉRFÖLDKŐ – 2023. tavasz / nyár

Háttérkutatás

A felsőoktatási intézmények által kifejlesztett kompetenciák/készségek és a munkaerőpiac készségekkel kapcsolatos elvárásai közötti szakadék felmérése és a SKIPPER kategóriák meghatározása:

A projekt egyik legfontosabb döntése volt a SKIPPER Útlevélben feltüntetendő releváns készségek és kompetenciák meghatározása. Ezért valamennyi részt vevő partner átfogó szakirodalmi áttekintést végzett, amelynek középpontjában a következők álltak:

  • Olyan intézmények által elismert kompetenciák és készségek, mint az Európai Unió, a CEDEFOP, a Munkavállalók Országos Szövetsége, az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, a Világgazdasági Fórum.
  • A diákok/diplomások által az oktatási folyamat során és azon kívül megszerzett kompetenciákra és készségekre, valamint a munkaerőpiacon elvárt készségekre összpontosító kutatás.
  • Korábbi Erasmus+ projektekből és releváns nemzeti projektekből származó kompetenciák és készségek keretrendszere.
  • A tudományos szakirodalom áttekintése a Web of Science-ben szereplő, a kompetenciakeresletre és a kompetenciahiányra, a hiányelemzésre, a célcsoportok igényeinek elemzésére az EU országaiban, a meglévő készségportfóliókra, a vállalatok és egyetemek legjobb gyakorlataira a nem formális oktatás és a kompetenciafejlesztés területén, a tanulási útvonalak kialakítására és mérésére, a kompetenciamodellekre és hasonlókra összpontosító tanulmányok alapján.

A kategóriákat megvitatták és módosították, hogy 10 kategóriát alkossanak, amelyek mindegyikéhez 3-4 alkategória tartozik (összesen 31 alkategória). A következő 10 kategória esetében született teljes egyetértés: rugalmasság, vezetési és szervezési kategória, személyes, döntéshozatal, alkotás módjai, együttműködés, hálózatépítés és kommunikáció, gondolkodás, értékek, digitális készségek kategória.

Fókuszcsoportos interjúk

Nyolc fókuszcsoportot szerveztek Magyarországon, Lengyelországban és Szlovéniában, összesen 54 résztvevővel, akik elsősorban a következő kategóriákhoz tartozó tanulási utakat sorolták fel: együttműködés, döntések, digitális készségek, rugalmas, hálózat + kommunikáció, személyes, gondolkodás, értékek, alkotás módjai.

A fókuszcsoportok 90-120 percig tartottak, és az adott ország nyelvén vagy angolul zajlottak, csoportonként 6-8 résztvevővel. A fókuszcsoport egyrészről a különböző tanulási utakat elemezte egy facilitátor segítségével, míg másrészről a résztvevők pályázattal kapcsolatos nézeteit vizsgálta. Itt a facilitátorok a következő témákat feszegették: az alkalmazás funkcióit, a felhasználói felületet, amely motiválná a résztvevőket az alkalmazás folyamatos használatára; valamint az alkalmazás potenciális használatának mozgatórugóit.

Érintettek köre

Az érintettek körének létrehozása országonként és szerepkörönként legalább egy-egy tag bevonásával (4 szerepkör: egyetemi oktató, multinacionális vállalati HR vezető vagy döntéshozó, hazai vállalati HR vezető vagy döntéshozó, KKV döntéshozó). Annak érdekében, hogy a projekt a lehető leghasznosabb legyen a hallgatók, az egyetemek és különösen a jövőbeli munkaadók számára, létrehoztunk egy nemzetközi szakértői tanácsadó testületet, amelyben mind a négy ország érintettjei képviseltetik magukat. A tanácsadó testület tagjai visszajelzést adnak a SKIPPER által kifejlesztett anyagokról, és segítenek a diplomamelléklet prototípusának kidolgozásában.

Készségmátrix és kompetenciaprofil

A készségmátrix létrehozása két megközelítésen alapul. Az egyik a munka világának készségigényéről szóló friss szakirodalom áttekintése és a legújabb tanulmányokról szóló tudományos publikációk, amelyek a pandémia hatásait veszik számba. A másik nézőpont a vállalatok tényleges folyamatai, amelyek szilárd bizonyítékra szorulnak a tekintetben, hogy az általuk felvett munkavállalók rendelkeznek-e a munkához szükséges készségekkel.

Ezért a mátrixot úgy terveztük meg, hogy könnyen érthető és használható legyen a diákok, a HR-szakértők és a vállalati vezetők számára.

A harmadik szempont az oktatás szintje. A partnerek úgy döntöttek, hogy az EQF-et használják referenciaként a készségek és a mérési szintek összetettségére vonatkozóan. Megvizsgáltuk a felsőoktatási kimenettel kapcsolatos kompetenciakövetelményeket, és megállapítottuk, hogy a résztvevő országokban az EQF 5., 6. és 7. szintje a legmegfelelőbb.

A SKIPPER portfólióban ez a mátrix lesz a mérési rendszer gerince, tekintettel a tanulási utakra és a személyes fejlődésre. Kidolgoztuk a mérőeszköz első tervezetét is, amely egy csempealapú eszköz lesz, amely könnyen kezelhető egy okostelefon képernyőjén keresztül.

SKIPPER weboldal – 2023 tavasz

Elindult a SKIPPER weboldala, ahol figyelemmel kísérheti az eredményeinket és friss információkat kaphat: https://skipperproject.eu/en/

JÖVŐBELI TERVEK – 2023 ősz / 2024 tavasz

  • Készségmátrix kidolgozása: A készségmátrix egy olyan hasznos és hatékony eszköz, amely a munka világának fő követelményeit foglalja magában a felsőoktatási intézmények kompetenciafejlesztése szempontjából.
  • Tanulási térkép kidolgozása: A tanulási térkép egy intelligens online eszköz, amely segít a különböző tanulási utak vizualizálásában a készségmátrix mezőinek a formatív és nem formatív tanulási célokkal való összekapcsolásával.
  • A SKIPPER Portfólió első változatának kifejlesztése: A Portfólió a készségmátrixból, a tanulási térképből és a használatukról és megvalósításukról szóló útmutatóból áll. Emellett egy oklevélmelléklet-formanyomtatványt (az útlevelet) és egy készség- és kompetenciaértékelési segédletet is kínál.
  • Portfólió és útlevél fejlesztése digitális formátumban: A végleges digitális formátum kialakítása még várat magára, mert a legmegvalósíthatóbb, legérthetőbb és legtetszetősebb változatot keressük, hiszen a digitális formátumnak könnyen érthetőnek, valamint a diákok, az oktatók és a munkaadók számára is megfelelőnek kell lennie.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Projekt száma: 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240